رادیو سفیر

در این پادکست قراره که پیرامون تحصیل در خارج از کشور و شرایط تحصیل آشنا شویم

تحصیل در استرالیا

۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۲:۵۶ | 960 | 00:07:28

تحصیل در استرالیا

تحصیل در روسیه

۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۳:۴۳ | 3932 | 00:07:46

تحصیل در روسیه

تحصیل در کانادا

۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۳:۳۸ | 4934 | 00:09:07

تحصیل در کانادا

تحصیل در انگلستان

۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۴ | 4180 | 00:09:07

تحصیل در انگلستان

تحصیل در چین

۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۲۳:۱۱ | 965 | 00:06:59

تحصیل در چین

تحصیل در ترکیه

۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۱۹:۱۹ | 11148 | 00:12:57

تحصیل در ترکیه