رادیو سفیر

در این پادکست قراره که پیرامون تحصیل در خارج از کشور و شرایط تحصیل آشنا شویم

تحصیل در استرالیا

۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۲:۵۶ | 1100 | 00:07:28

تحصیل در استرالیا

تحصیل در روسیه

۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۳:۴۳ | 4708 | 00:07:46

تحصیل در روسیه

تحصیل در کانادا

۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۳:۳۸ | 5392 | 00:09:07

تحصیل در کانادا

تحصیل در انگلستان

۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۴ | 4711 | 00:09:07

تحصیل در انگلستان

تحصیل در چین

۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۲۳:۱۱ | 1200 | 00:06:59

تحصیل در چین

تحصیل در ترکیه

۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۱۹:۱۹ | 13530 | 00:12:57

تحصیل در ترکیه